16. července 2020

3. výstava v pořadí, tentokráte architektky z kulturního družstva COSA.CZ  s výtvarníkem Viktorem Vejvodou.

Vtipné historky z  PRC  a čínsko-podněsterská výloha...


... i přesto, že působí trochu nenápadně, jejich činnost je důležitým příspěvkem k současnému vnímání tohoto oboru. V roce 2014 se podílely na publikaci mapující tématiku hromadné panelové výstavby, v roce 2017 natočily dokumenty ukazující architektonické realizace 80. let a v roce 2018 pak další dokumenty, které se soustředily na vztah postmoderní teorie k tehdejší československé praxi. Jejich zaujetí architekturou doby normalizace vychází z přesvědčení, že tato architektura nenávratně mizí a pomocí svých knih a videodokumentů usilují o větší porozumění pro stavby z tohoto období.

odůvodnění poroty při nominaci na cenu architekt roku 2020

26. červen 2019


1. z řady výstav v ateliérní výloze: Sakra Hanáci!, aneb Vojtěch Jemelka, Honza Mléčka a Vitruvius...


Dva spolupracující hanáci, Vojtěch Jemelka a Jan Mléčka,

se sešli v rámci neúprosného happeningu jak pro návštěvníky, tak pro kolemjdoucí.

Jejich tvorba se zaměřuje zejména na sakrální architekturu, kterou s pokorou obohacují o současné principy...
8. října 2019


2. z řady výstav v ateliérní výloze: ZDAREC DĚCKA, aneb Zdeněk Fránek v akci


Zdeněk Fránek, nikdy neutuchající hledač inspirace a forem

přivezl do Olomouce svůj Maršmeloun a se záviděnihodným nadhledem

ukázal jak se dá dělat architektura...\

www.franekarchitects.cz

www.m2ai.com

vojtechjemelka.blogspot.com

www.cosa.cz

24. září 2020

4. výstava patřila ateliéru Malý Chmel a jejich polyspace insatalaci...


Mladé, nadějné a hlavně inspirativní architektonické studio, jehož členové se leccos naučily nejen na různých školách architektury, ale zejména v zahraničí a vše přetvořily ve vlastní prostorovou výpověď.

To přesvědčivě dokazuje také instalace v Praktiku - Polyspace...

www.maly-chmel.cz

projekty

výstavka Praktik

22. března 2021

5. výstava je součást procházky výstavami pořádané galerií XY


Vladimír Kiva Novotný: Gradient​

 Absolvent a jeden čas i externí pedagog na institutu tvůrčí fotografie. Jeho fotografie, ať portréty, architektura či krajina, vyzařují zároveň klid i skrývají neklid. Neklid současné doby, současné společnosti. Gradient je toho důkazem.

kiva.myportfolio.com

3. září 2021

Pozvání přijal nadějný, mladý a neotřelý ateliér Atlas forem, který si záhy po studiích (na technické univerzitě v Liberci) založili dva kamarádi/architekti Jakub Dvořák a Michal Bílek. Jejich rukopis se vzpírá zapadnout do jakékoli škatulky a pohybuje se v širokém vesmíru současné architektury. Ač se podle názvu ateliéru zdá, že forma je tím nejdůležitější článkem navrhování, zdání klame. Navrhování v ateliéru znamená vážně míněnou hru. Hru s modely a četnými přírodními inspirecemi, z nichž se rodí prostor, materiály a následný život lidí. To vše pak teprve krystalizuje ve formu, která oplývá silnou estetikou a zdravým sebevědomím.

Ateliér je teprve ve své počáteční fázy a už nyní je jedním z těch nejinspirativnějších a vyplatí se ho bedlivě sledovat.


www.atlasforem.cz

1. října 2021

OLMA_ertepl, Vojtěch Jemelka a Pavla Baštanová

Zajímá nás šedá , obyčejná vrstva města. Šedá na první pohled, možná ještě šedivější na pohled druhý. Ale při pozornějším zkoumání vrstva překypující příběhy a nasáklá vjemy. V našem případě příběhy fiktivními, pocházející z alternativní historie města...


https://pavlabastanova.tumblr.com

http://vojtechjemelka.blogspot.com

5 ledna 2023

HLÍNA_Jan Peřina


O dusané hlíně, o stavbě Mořického kolumbária, o nadšencích a amatérech a v neposlední řadě o poezii...


Výstavka Praktik je nezávislá a svobodomyslná skorogalerie zaměřující se na architekturu  s přesahy. Výstavním prostorem je výloha o objemu 2,85m3, která je neustále otevřená veřejnosti. Výstavním formátem je přednáška, dialog, hapenning nebo cokoli jiného v kombinaci se specifickou instalací...

Výstavka Praktik is an independent and open-minded almost gallery focussing on architecture. The shop window represents  the exhibition space (2,85m3), which is permanently open to the public. The exhibition format is lecture accompanied by happening, specific installation or  almost anything else...

11. května 2023

Kočičí hlavy_Alexandra Štoplová


Zvlněná kamenná dlažba svou šedí krade naši pozornost,

zatímco se kolem odehrávají příběhy...


27. července 2023

Silver fir (good excuse)_Alfred Lenz

v rámci XY v Olomouci


Z Vídně přivály větráky  hravý pozdrav ood Alfreda Lenze,

efemérní zprávu a dynamice a zranitelnosti světa...

15. prosince 2023

Dopad obchodní síly (RIA)_Jaroslav Sedlák (4AM)


...o tom jak to máme s nákupními centry u nás, jak jsme to měli v minulosti 

a o kolik zajímavější je to na východě...

26. července 2024

Muzeum w podziemiu: Potknięcia

v rámci XY v Olomouci


Muzeum w podziemiu [Muzeum v podzemí] je patainstituce vzniknuvší z institucionální únavy. Nepovažuje se za umělecké uskupení, ale za myšlenku, která využívá tvůrčí představivosti a pohrává si s významy a postupy. Muzeum

v podzemí působí na pomezí post-konceptuálních praxí a kritiky institucí.

Foto Monika Dražilová, Tomáš Jakubec a Kateřina Holbová